Den magiska mattan

Svenska Akadademiens ständige sekreterare har synpunkter på den uppmärksamhet deras verksamhet har rönt under senare tid: Utredning pågår.

Så här i Nobel-tider blir det självfallet mindre besvärligt, om man slipper diskutera de problem som finns. Men, det finns ändå en anledning att fortsätta den diskussionen, som kan formulera så här:

”Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. ” (SFS 1991:1469)

Professor Magnus Ullén håller blicken på bollen här: Svartjobb och dubbelmoral.