Im Anfang war die Tat!

Demonstrationer i Göteborg; gladare kan ingen vara. 

Goethe ligger nedpackad i en låda. Bildning, allmän eller annan, har ju förlorat sin mening. Citatet i rubriken är från orginaltexten av Goethes Faust. Heinrich Faust, textens huvudperson, funderar på hur hur Johannesevangeliets inledning skall översättas. I 1917 års översättning skriver man: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh. 1:1)

Victor Rydberg översätter: ”… och skriver trygg: »i förstone var dåd»!” Översättningen förlorar den bestämda artikeln; ”dådet” har något mer bestämt över sig. Man kan kanske kosta på sig iakttagelsen, att det är en poet som detroniserar ordets betydelse.

Här behöver inte de senaste decenniernas rapportering och debatt upprepas. Polis och rättsvårdande myndigheter uppvisar en heltäckande oförmåga att stävja hatbrott. När Polisen uttalar sig, t.ex. i samband med Almedalen eller demonstrationerna i Göteborg, framgår att de har en annan verklighetsuppfattning, än den vetenskapen har.

Vetenskapens uppfattning är lätt att sammanfatta. Den påstår att det finns  ett samband mellan att man uttrycker hat och hatbrott. Det kan tyckas lite för självklart, för att väsnas om det. Men, som vi ser, det är det inte.

Den här sajten kan få vara ett exempel på vetenskap: Bilders makt. Det handlar alltså inte om åsikter. Det handlar om fakta.

När Polisen underlåter att beivra hatbrott och hävdar antidemokratiska gruppers rätt att demonstrera, så är det ett ställningstagande.

Justitieministern, Morgan Johansson, skriver via Facebook (sic!): ”Svensk polis gör mig stolt idag.”

Dådet talar tydligare än ordet.