Lite för enögt

Nu har Storbritannien gått ut ur EU sedan sommaren 2016. Uppenbarligen finns ingen annan fråga av vikt i EU. Kan vi inte bara gå ut ur EU , för det finns tydligen inget annat sätt, att äntligen slippa tjatet om Brexit.