Ljuset var gott

“Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från
mörkret.”

Det var det som vara faran, att #-metoo-uppropen bara skulle bli en viral flämtning, lika hastigt glömda som uppflammande.

Finns det ens någon som vet vem Jean Claude Arneault är i dag? Har Annika Strandhäll tagit tag i saken? Eller Gustav Fridolin och Anna Ekström?

Här en röst.

Korruptionen och nepotismen inom Svenska Akademien fortsätter att (inte?) förvåna: Akademiledamoten Tomas Riad finansierar sin egen partner i Akademiens ”antirasistiska” flaggskeppsprojekt