Och?

Nobel Prize for Literature delayed amid Swedish Academy ‘sex assault’ scandal

Man har måst förstå, att den Svenska akademien har kollapsat moraliskt. Det här är Björn Wimans Bob-Woodward-moment. Varenda stackars journalist, kommer att få höra historien om hur Björn fällde den tolvtaggaren, ad nauseam.

Vart det här leder, en kriskommission under Inga-Britt Ahlenius, nya ledamöter  och nya arbetsformer, vet vi inte. Allt är ännu osäkert.

Man kan också kosta på sig, att konstatera, att de åttas gäng, knappast hade kunnat hantera krisen taffligare. Det går helt enkelt inte att överträffa.

*

Men, vi får inte tappa fokus, bara för noblessen står på arslet. Det här är bara underhållning. Det betyder ingenting. Vad som än kommer ut av det här, så skall vi reda nu veta, att de kvinnor som kommer att gynnas, redan hör till röststarka grupper – eller om du så vill, den lilla som ser sig som en elit, kultur-eliten.

Det blir inga trickle-down-effekter av det här. Kvinnor i medelklassen, än mindre i arbetar- och underklassen, kommer att ha det minsta lilla ut av de reformer som kommer av det här.

#metoo blottar ett totalhaveri för svensk jämställdhet. Regeringens reaktion – mer information – är en sorts totalidioti: Metoo ger avtryck i vårbudgeten. Det är inte bara den Svenska akademien som kommer till korta. Det gör jämställdhetsministern Lena Hallengren också.

Vi behöver ingen information, vi behöver rättigheter som har mer substans än självförhärligande skitsnack. Vi behöver rättigheter som existerar i verkligheten, inte bara i politikers fantasi.