Skinkorna kasar i gruset

För att utesluta en ledamot ur Svenska Akademien, därtill en ledamot som inte juridiskt åtalats eller straffats för någonting, krävs kort sagt mycket starka skäl. Efter moget övervägande kunde vi inte finna att skälen för uteslutning, därtill i en mycket snabbt genomdriven omröstning, var starka nog.”

8 akademiledamöter: Inte nog starka skäl att utesluta

Dom mot Kulturprofilen inleder Nobelvecka utan litteraturpris

Då väntar vi på  nästa advokatyr. Kanske är Stockholms tingsrätten den sämsta tingsrätten sedan 1786.