Om

Den här sidan har levt ett omväxlande liv under de 20 år den har funnits.
Ibland har den gnällt om politik och media, ibland har den handlat om den tråkiga situationen vad det gäller omhändertaganden, men nu är det mest ett ställa man kan hitta mejl-adresser och telefonnummer.
Med tiden kommer en del där de växt- och djurarter som lever här i vår trädgård att växa till sig hoppas vi.