Rådjur – Capreolus capreolus

När vi inte har hund, så har vi rådjur. Rådjur har förfinad smak. De promenerar runt i trädgården, med kännarmin, och väljer ut de dyraste plantorna i trädgården.
De som vet bättre rekommenderar diverse stinkande dekokter, som de skiter högaktningsfullt i. Jag får intrycket att de rör sig mellan Valhallsskogen, i branterna omkring Lövängsvägen och nedanför Svanvägen och ned mot Ängvägen. Nu när vi har hund (Canis lupus familiaris) ser vi inte alls till dem längre.
Wikipedia: Rådjur – Capreolus capreolus
Wikipedia: Roe deer – Capreolus capreolus