Hassel – Corylus avellana

Vi har två vanliga hassel i trädgården, som ger nötter vissa år.
Wikipedia – Hassel