Arter i Skälderviken

Växtriket – PlantaeDjurriket – Animalia

Det här är ett “gubbe-projekt”, där vi kommer att samla de arter av djur och växter som vi har i vår trädgård här i Skälderviken.

Vi är glada att vi har en liten “skog” och att vi har ett rätt rikt djurliv här stan. Vi tycker det är en poäng med att ha ett litet område som är “halv-vilt”, d.v.s. där trädgård, grönsaksodling och ursprunglig natur lever parallellt i stadsplanerat område.

De fyra årstiderna, Jan Breugel d ä.

Vi har ingen ambition att föreläsa, frälsa eller rätta någon som har en trädgård eller är på väg att skaffa eller utveckla sin trädgård. Tyvärr omgärdas natur och trädgård av både pekpinnar och utilitaristiska perspektiv. Växter och djur behöver inte nödvändigtvis vara nyttiga, de kan ha ett värde ändå: sitt egenvärde. Det vore också fint om vi kan få lomma runt i vår egen trädgård, utan att de bättre vetande lägger sig i det.

Det ligger ett löjes skimmer över natur-moraliserandet. Ett par lupiner, några gurkor från Ukraina eller en vresros kommer inte att rubba jordaxeln. Det är till syvende og sidst ett sätt att upphöja bisak till huvudsak. Den enorma inverkan det svenska skogsbruket och den svenska vattenkraften har och har haft på svensk natur, är mycket mer relevanta för den som ömmar för svensk natur.

När det finns egna bilder, kommer de att användas, annars illustrationer från nätet.

De olika arterna kommer att presenteras i fyra menyer, en för djur och en för växter på svenska och motsvarande för de latinska namnen.