Costanzas trollsländor

I augusti 2011 fick jag tillfälle möjlighet att följa med Costanza Uboni när hon inventerade trollsländor i vattnen kring Halmstad.